- OMEXOM Azpiestazioak eta Lineak
- Eraikuntza
- Argiteria publikoko sareen kudeaketa
- Elektrizitate Banaketa
- Industria, Automatizazioa
and Elektromekanika Lantegia

AZPIESTAZIOAK ETA LINEAK

 • Azpiestazioen giltza eskura erako proiektuak, hainbat tipologiatan eta tentsio-mailatan. Oinarrizko ingeniaritza, izapidegintza eta garapena, lur-mugimendua, obra zibilak, elektromekanikoa, kontrola eta babesa, komunikazioak eta martxan jartzea.
 • Azpiestazioak eraberritu eta hobetzeko proiektuak (PRM). Telekontrolera moldatzea, oszioloak instalatzea, SSAA eraberritzea, aparatuak eta osagarriak aldatzea, babesgarriak aldatzea, muga-puntuen neurria inplementatzea edo kondentsadoreen bateriak instalatzea, besteak beste.
 • Azpiestazioak eraikitzeko gainbegirapena.
 • Mantentze-zerbitzua azpiestazioetan.
 • Goitik beherako eraberritzeak Energia sortzeko Zentraletan.
 • 220 kV arteko erdi-tentsioko lineak (LMT) eta goi-tentsioko lineak (LAT) eraiki eta mantentzea.
 • Goi-tentsioko lineen (LAT) mozketa- eta inausketa-zerbitzuak.
 • Transformazio-zentroetan (CT) kontzentratzaileak eta neurri-kontagailuak instalatzea.
 • Erreaktibo Plana. Kondentsadoreen bateriak instalatzea.
 • Industriarako transformazio-zentroen (CT) mantentzea.

INGENIARITZA

Azpiestazioak eta zentral elektrikoak

 • Bideragarritasun-azterlanak eta aurreproiektuak.
 • Zehaztapen teknikoak.
 • Lizitazio-agiriak.
 • Proiektu ofizialak eta AT legeztatzekoak idaztea eta izapidetzea.
 • Oinarrizko ingeniaritza eta xehetasun-ingeniaritza gai guztietan (obra zibilak, Egiturak, Elektromekanika, Kontrola, Babesa, Komunikazioak).
 • Instalazioak probatzeko prozedurak (PPI) zehaztea.
 • Eragiketa-eskuliburuak idaztea.
 • Baimenak, akordioak eta desjabetzeak kudeatzea.
 • GILTZA ESKURA ERAKO proiektuetarako ingeniaritzako zerbitzu osoak.
 • Mantentze eta hobekuntzarako kontsultoretza-zerbitzuak.

Erdi-Tentsioko eta Behe-Tentsioko Proiektuak

 • Instalazioen proiektu ofizialak idaztea.
 • Ikerketa teknikoak idaztea.
 • Proiektu elektrikoen izapide administratiboak.
 • Erdi-tentsioko eta behe-tentsioko proiektuak erakunde ofizialen aurrean legalizatzea.
 • Instalazioak hobetzeko eta arauetara egokitzeko aholkularitza.
 • Energia Eraginkortasunari buruzko Araudia betetzeko kalkuluak argiteria-sistemetarako.
 • “Leherketen aurka Babesteko Dokumentua” idaztea, eta konponbideei buruzko aholkularitza.

Lineak

 • Aldez aurreko ikerketa eta aurreproiektua.
 • Topografia-zerbitzua.
 • Proiektu teknikoa idaztea.
 • Proiektu elektrikoen izapide administratiboak.
 • Jabeen ikerketa.
 • Eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda.
 • Desjabetze-espedientea prestatzea.
 • Baimenak, hitzarmenak eta desjabetzeak kudeatzea.
 • Lanak gainbegiratzea.
 • Zuzendaritza fakultatiboa.